Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder Jan Erik Kjerpeseth, Hilde Drønen, og Lisbet Nærø. Veslemøy Tvedt Fredriksen og Kurt Rune Andreassen var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: Eivind Senneset)

Styrets melding 2014

2014 var et år som startet med optimisme i næringslivet på Vestlandet, men som utover høsten utviklet seg til å bli mer turbulent og preget av omstilling i flere bransjer. Oppbremsing i oljebransjen er hovedårsaken til dette, og denne har også forårsaket ringvirkninger i andre bransjer.

Bergen Næringsråds næringslivsundersøkelse fra høsten viste at litt mer enn 50 prosent av bedriftene forventet økt aktivitet fremover. Forventningene har avtatt noe fra året før, da mer enn 60 prosent av bedriftene trodde på økt aktivitet. De fleste næringer hadde på dette tidspunkt fortsatt vekst og positive forventinger for fremtiden, noe som gjaldt for både bygg/anlegg, varehandel, havbruk/sjømat og bank/finans. Ved inngangen til 2015 tyder mye på at stemningen hos mange er mer avventende.

Les hele styrets melding her (PDF)

Medlemmer i styret

Marit Warncke
Marit WarnckeAdministrerende direktør i Bergen Næringsråd
Ole-Eirik Lerøy
Ole-Eirik LerøyNestleder i Bergen Næringsråd
Jan Erik Kjerpeseth
Jan Erik KjerpesethStyreleder i Bergen Næringsråd og administrerende direktør Sparebanken Vest
Hilde Drønen
Hilde DrønenStyremedlem i Bergen Næringsråd og CFO i Dof ASA
Lisbet Nærø
Lisbet NærøStyremedlem i Bergen Næringsråd og administrerende direktør i Tide ASA
Magne Stunner
Magne StunnerStyremedlem i Bergen Næringsråd og administrerende direktør i Anders O. Grevstad Gruppen AS
Veslemøy Tvedt Fredriksen
Veslemøy Tvedt FredriksenStyremedlem i Bergen Næringsråd og administrerende direktør i Bergensavisen
Kurt Rune Andreassen
Kurt Rune AndreassenStyremedlem i Bergen Næringsråd og administrerende direktør i Coast Center Base