Olje og gass

– Oljenæringen er vår viktigste næring og en næring med svært høy kompetanse. Denne kompetansen er en bærebjelke for fremtidig utvikling av Bergensregionen.

Gert Chr. Strindberg, Norwegian Piping
LEDER RESSURSGRUPPE OLJE OG GASS
Olje- og gassnæringen er den største næringen i Bergensregionen med en verdiskaping er større enn de fire neste næringene til sammen. Det medfører at 60% av virksomhetene i Bergen Næringsråd har aktiviteter knyttet opp mot olje- og gassbransjen.

I siste del av 2014 ble det startet omstillingsprosesser i store deler av næringen. Fallende oljepris og sterk kostnadsfokus i oljeselskapene har utover i 2015 medført betydelige nedskjæringer i alle deler av næringen. I hele 2015 vil næringen være i en brytningsfase der målet er økt effektivitet og et betydelig lavere kostnadsnivå i bransjen.

Utviklingen siste året har medført følgende fokustema for ressursgruppen:

  • Konsolidering, med mål om å sikre Bergen som driftsby og beholde kompetansen i regionen
  • Synliggjøring og omdømme, der suksesshistorier trekker fram og muligheter for ungdom på fremmes
  • Internasjonalisering, med globalt samarbeid og hjelpe bedrifter til oppdrag i utlandet
  • Kapitaltiltak, med etablering av bedre finansløsninger for nyetablerere

Gruppen arbeider aktivt for at disse sakene skal komme tydelig fram på den offentlige arena gjennom inneværende år, både gjennom kronikker, avisintervjuer og konferanser.

Gruppen har deltatt i arbeidet for å få etablert Science City Bergen, der bedrifter og forskningsinstitusjoner i energisektoren skal samles under samme tak.

Etablering av sivilingeniørstudiet i Bergen har vært en del av samme prosjekt. Prosjektet har utviklet seg over flere år, der lanseringen skjedde i starten på 2015. Da undertegnet Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole en felles avtale om utdanning av sivilingeniører.

Som en del av dette skal det også igangsettes energiskoler flere steder i fylket. Dette skal stimulere ungdom til å velge sitt framtidige yrke innen energi.

Gruppen har medvirket i flere større arrangementer gjennom året:

  • ONS i Stavanger, med invitasjon til Bergenskveld for kunder på Statsraad Lehmkuhl
  • Delegasjonsreiser til oljemessene i Houston og i Rio
  • Frokostmøte med olje- og energiminister Tord Lien

Gruppemedlemmer:

Gert Chr. Strindberg
Gert Chr. StrindbergNorwegian Piping
Nelson Rojas
Nelson RojasHOG Energi
Geir Anton Johansen
Geir Anton JohansenHøgskolen i Bergen
Kenneth Olsvik
Kenneth OlsvikSiemens AS
Montserrat Telseth
Montserrat TelsethOdfjell Drilling
Kurt Andreassen
Kurt AndreassenCoast Center Base
Bente Kløve
Bente KløveAibel
Sturle Bergaas
Sturle BergaasStatoil
Dag Aldal
Dag AldalClampon AS
Odd-Geir Hellen
Odd-Geir HellenDNB
Solveig Thunestvedt
Solveig ThunestvedtAker Solutions
Owe Hagesæter
Owe HagesæterNCE Subsea
Vidar Totland
Vidar TotlandBusiness Region Bergen
Roger Sætereng
Roger Sætereng
Christian James Olsen
Christian James OlsenWikborg Rein