Marin

– Vi må jobbe strategisk for å legge godt innhold i «Bergen som global sjømathovedstad»

Hans Runshaug, Rucon AS
LEDER RESSURSGRUPPE MARIN
Hovedmål 2014:

 • Bidra til å befeste og utvikle Bergen som global sjømathovedstad
 • Samspill mellom næring, forskning og forvaltning
 • Bærekraftig utvikling av den marine klyngen

I andre halvdel av 2014 ble RG Marin rolle drøftet i gruppen. Det munnet ut i en følgende hovedpunkter:

 1. Kommunikasjonsstrategi, tilstedeværelse, synliggjøring
  1. RG Marin skal ta initiativ til felles høringsuttalelser og utspill der det lar seg gjøre og er hensiktsmessig, som regjeringens «Masterplan for marin forskning».
  2. Løfte og fremme marin næring i offentligheten
  3. Kartlegging og synliggjøring av «Den marine regionen»
  4. Gjennom spørreundersøkelse og møter kartlegge hva marin næring ser som det viktigste fremover (grep/behov/rammevilkår/klynge etc.)
 2. Marin klynge
  1. Arbeide for å utvikle og fremme marin klynge i regionen gjennom styrking og muliggjøring av fellesprosjekter mellom forskning og næring.
  2. Styrke og fremme kommersialisering av den forvaltningsmessige forskningskompetansen i Bergen.
 3. Biomarin fremtid
  Bidra til å løfte frem og synliggjøre fremtidsmulighetene innenfor biomarin næring og kobling til medisinsk forskning.

Gruppemedlemmer:

Hans J. Runshaug
Hans J. RunshaugRucon AS
Lars Olav Lie
Lars Olav LieLie-Gruppen
Audun Wiborg
Audun WiborgNovator
Siren Grønhaug
Siren GrønhaugLerøy AS
Søren Martens
Søren MartensFish Pool ASA
Hilde Waage
Hilde WaageEwos
Tore Alfheim
Tore AlfheimInnovasjon Norge
Tanja Hoel
Tanja HoelFiskeriforum Vest
Torben Foss
Torben FossPwC
Øyvind Paasche
Øyvind PaascheBergen Marine Forskningsklynge
Liv Holmefjord
Liv HolmefjordFiskeridirektoratet
Kari Østervold Toft
Kari Østervold ToftHavforskningsinstituttet
Adama Jobarteh
Adama JobartehFiskeribladet Fiskaren
Krister Hoaas
Krister HoaasAdministrasjonskontakt