Kultur og opplevelser

– Kultur og opplevelse angår oss alle, da dette en viktig og voksende næringssektor som gir regionen en sterk attraksjonskraft.

Sølvi Rolland, Ole Bull huset
LEDER RESSURSGRUPPE KULTUR OG OPPLEVELSE
Kunst, kultur og opplevelse er viktige ressurser for regionen når det gjelder sysselsetting, verdiskaping og kompetanse. I tillegg styrker det Bergensregionen som et attraktivt sted å bo, jobbe og besøke. Ressursgruppe Kultur og Opplevelser som oppgave å være en pådriver for å gjøre bergensregionen til Norges mest attraktive område for kulturnæring. Gruppen jobber for økt samhandling og forståelse mellom kulturliv, øvrig næringsliv og det offentlige. Ressursgruppe Kultur og opplevelse har medlemmer fra større kulturinstitusjoner, kultur- og opplevelsesbedrifter, annet næringsliv og forskningsmiljø.

I 2014 gjentok gruppen suksessen med arrangementet «Bakgårdsvorspiel». Tema var sponsing i kultursektoren. Arrangementet var et vorspiel til den årlige Bakgårdsfesten der Bergen Næringsråd legger til rette for at aktører fra kultursektoren, næringsliv og politikk møtes i en uformell kontekst.

Av politiske saker har gruppen jobbet med å få vedtatt en incentivordning for film, samt å synliggjøre kunst- og kulturaktører på vår møtearena. I 2015 vil gruppen jobbe med en utredning for mulighetene for ny byarena.

Gruppemedlemmer:

Sølvi Rolland
Sølvi RollandOle Bull Huset
Fredrik Sundt Breien
Fredrik Sundt BreienTurbo Tape Games
Bernt Bauge
Bernt BaugeBergen Filharmoniske Orkester
Bente Hartvedt Ringstad
Bente Hartvedt RingstadDen Nationale Scene
Jens Kjeldsen
Jens KjeldsenUIB
Lars Leegaard Marøy
Lars Leegaard MarøyFilmfondet Fuzz
Juliet Balgobin
Juliet BalgobinBKK AS
Knut Espelid
Knut EspelidDNB
Per Mygland
Per MyglandMade Management AS
Gert Atle Gundersen
Gert Atle GundersenKultur Vest AS
Halvor Namtvedt
Halvor NamtvedtGrieg Investor