Internasjonal og mangfold

– Vi kan forvente økt internasjonalisering i regionen og må legge til rette for å tiltrekke oss mer internasjonal kompetanse og en infrastruktur som ivaretar utenlandske arbeidstagere og deres familier.

Olav Munch, Kaffehuset Friele
LEDER RESSURSGRUPPE INTERNASJONAL
Ressursgruppe internasjonal og mangfold skal tilrettelegge for bedrifter som ønsker kunnskap og nettverk i forbindelse med internasjonal aktivitet. Innen arbeidet med mangfold har blant annet rekruttering av utlendinger med høy kompetanse vært viktig, og å tilrettelegge for å utvide nettverket for expats.

I 2014 har to av sakene gruppen har jobbet med fått en positiv løsning, nemlig lokalisering av International School of Bergen, samt opprettelse av SUA (Senter for utenlandsk arbeidskraft) i Bergen.

Nytt av 2014 var Global leadership program, en engelskspråklig foredragsrekke i samarbeid med NHH om ledelse. Andre tiltak er kurs rettet direkte mot aktuelle geografiske områder, og medlemsmøter med fokus på eksport og import til land i Eurpoa og Asia.

Å ivareta vår rolle som vertskapsapparatet for utenlandske besøk er også en viktig oppgave.

Gruppemedlemmer:

Olav Munch
Olav MunchKaffehuset Friele
Geir Haugum
Geir HaugumInnovasjon Norge
August Kjerland Jr.
August Kjerland Jr.Euro Marketing AS
Mette Krohn Hansen
Mette Krohn HansenStormGeo AS
Leif Drillestad
Leif DrillestadPwC
Miao Reinlund
Miao ReinlundTTS Group ASA
Kjersti Fløttum
Kjersti FløttumUIB
Tor Aase Johannessen
Tor Aase JohannessenNHH
Tobby Sander
Tobby SanderBusiness Region Bergen
Johan R. R. Garmann
Johan R. R. GarmannDNB
Rune Norseng
Rune NorsengStatoil
Katrin Jacobsen
Katrin JacobsenHordaland Fylkeskommune
Leif Olav Sætenes
Leif Olav SætenesCGG Veritas Service
Hilde Drønen
Hilde DrønenDOF
Anne-Kristine Øen
Anne-Kristine ØenMarine Harvest
Rita Brokstad
Rita Brokstad
Reidun Brekke
Reidun Brekke
Kathleen Mathisen
Kathleen Mathisen
Elin Sarai
Elin Sarai
Yasmin A. Amir
Yasmin A. AmirAker Solutions
Trung Nguyen
Trung NguyenTryg Forsikring
Tor Bjørn Sletten
Tor Bjørn SlettenGjensidige
Joe Ndiave
Joe NdiaveInternational Business
James Hosea
James HoseaNHH
Adama Jobarteh
Adama JobartehFiskaren
Fernando Claure
Fernando ClaureSønnico Installasjoner
Anne Marie Sangolt
Anne Marie SangoltFMC Technologies