IKT

– Økt innovasjon og nye muligheter åpner seg når IKT-bedriftene samarbeider tett med forskning, utdanning og gründerbedriftene.

Rolf Wangsholm, IKT
LEDER RESSURSGRUPPE IKT
Ressursgruppe IKT har som målsetting å synliggjøre IKT-bransjen som en sentral støttespiller til næringslivet i regionen. Gruppen skal arbeide for å sikre god kompetanseutvikling og rekruttering til den lokale IKT-næringen. Ressursgruppen vil arbeide for å få til et best mulig samspill mellom de viktigste organisasjoner innen IKT-sektoren.

Ressursgruppe IKT samler aktører fra bredden av IKT-næringen. Her inngår konsulentselskaper, utstyrsleverandører, programvareselskaper, infrastruktur- og utviklingsselskaper og undervisnings- og forskningsmiljøer.

I 2014 har gruppen diskutert potensialet for å etablere en IKT-klynge i regionen. I bunn for initiativet ligger en forventning om at dersom byens IT-næringsliv inkludert større organisasjoner både fra privat og offentlig sektor samlokaliseres med forskning, utdanning og gründerbedrifter, så vil dette skape nye muligheter og økt innovasjon. Gruppens konklusjon er at for øyeblikket vil det ikke bli tilstrekkelig med synergier ved en klyngedannelse holdt opp mot kostnadene ved å etablere en. Prosjektet er derfor lagt på is, men vil bli tatt opp senere.

Ressursgruppe IKT har i 2014 kartlagt bransjen. Kartleggingen viser at det er en vekst på antall ansatte i Hordaland på 7 prosent, mens det er en vekst i omsetning på 9 prosent over de to siste årene. Bransjen omsetter for 8,7 milliarder kroner og har 4700 ansatte. Veksten har kommet til tross for en økning i outsourcing de siste årene. Bransjen har klart å tilpasse seg omstillingen, og regionens IKT-bedrifter står for attraktive kompetansearbeidsplasser som tilbyr kundene innovasjon og utvikling.

Gruppemedlemmer:

Rolf Wangsholm
Rolf WangsholmCap Gemini
Carsten Helgesen
Carsten HelgesenHøgskolen i Bergen
Bjørn Alsterberg
Bjørn AlsterbergBergen Teknologioverføring
Christian Erichsen
Christian ErichsenMobiletech
Tor-Erik Stakset
Tor-Erik StaksetEDB Ergogroup
Einar Vaage
Einar VaageAtea
Morten Lied
Morten LiedRainfall
Anita Mannes
Anita MannesConnect Vest-Norge
Stein Irgens
Stein IrgensIBM
Siren Berge
Siren BergeOnsoft
Ørjan Stange Bye
Ørjan Stange ByeDataforeningen
Jill Walker Rettberg
Jill Walker RettbergUiB
Dag Alvern
Dag AlvernKnowit
Rune Wilhelmsen
Rune WilhelmsenTelenor