Fornybar

– Det er et enormt forretningspotensiale som er i ferd med å vokse frem innen fornybar energi.

Rune Birkeland, Grieg Logistics
LEDER RESSURSGRUPPE FORNYBAR ENERGI
Ressursgruppe Fornybar arbeider for å tilrettelegge for fornybar energi og skape forretningsmuligheter for næringslivet i vår region.

Det er siste tiden kommet en ny giv i arbeidet med fornybar energi i Norge. Myndighetene har i større grad trukket fram satsing på grønne muligheter og bærekraft. Samtidig ser vi at aktiviteten for næringsaktører er langt større utenfor Norge enn her hjemme. Dette skyldes nok at det har vært få konkrete stimuleringstiltak fra myndighetene.

Gruppens overordene aksjonsplan:

 • Utvikling av offshore vind i Norge
 • Bidra til utvikling av geotermisk energi
 • Fremme aktivitet som bruker strøm i stedet for fossil energi
 • Utvikling av kompetanse i fornybar bransje
 • Synliggjøring av Vestlandets fornybare muligheter

Bergen Næringsråd har i mange år ivret for å at det må etableres et testsenter for offshore vind i Norge. Det er svært vanskelig for våre bedrifter å lykkes internasjonalt når man ikke har klart å bygge opp et nasjonalt marked.

Myndighetene legger opp til at det skal etableres et forskningssenter for geotermi. Bergen har best kompetanse i landet på dette feltet, og vi jobber aktivt for å få dette senteret kommer i Bergen.

Det har gjennom de siste årene vært vanskelig å trekke store investorer til den fornybare bransjen. Gruppen arbeider for å få på plass en grønt såkornfond i Bergen.

Gruppen var aktiv innspiller til Fornybarkonferansen 2014, som ble svært vellykket. Fra 2015 har Bergen Næringsråd overtatt som hovedansvarlig for denne landsdekkende møtearenaen. Vi har som mål at konferansen skal bør den ledende fornybarkonferansen i Norge.

«Spirprisen» ble etablert av gruppen i 2013. På Fornybarkonferansen 2014 ble Spirprisen for 2. gang delt ut, dette året til Maritime Cleantec for deres «bybane på sjøen» med elektriske hurtigbåter.

Bergen Næringsråd gikk i 2014 inn som partner i det nye selskapet «Greenstat», som har sitt utgangspunkt i Christian Michelsen Research. Selskapet har som mål å samle fornybar energi utover tradisjonell vannkraft i ett felles selskap, og med statlig eierandel. Ressursgruppen ønsker å følge tett utviklingen i selskapet.

Gruppen har siste året hatt presentasjoner fra følgende miljøer:

 • Center for Geotermi v UiB/CRM ved Kirsti Midttømme
 • Grønne såkorn v/Jon Berg, Sarsia
 • Greenstat v/Vegard Laukhammer CMR
 • Presentasjon av Norsk Solenergiforening avd Bergen v/Simona Petroncini
 • Status havnestrøm i Bergen v/ havnedirektør Inge Tangerås
 • Status vindsatsing i vest v/ Kristin Gulbransen Frøysa, NORCOWE

Gruppemedlemmer:

Rune Birkeland
Rune BirkelandGrieg Gruppen
Kristine Frøysa
Kristine FrøysaCMR / Norcowe
Geir Anton Johansen
Geir Anton JohansenHøgskolen i Bergen
Asle Lygre
Asle LygreArena NOW
Kjersti Frekhaug
Kjersti FrekhaugDNB
Jostein Mælan
Jostein MælanStormGeo
Tore Engevik
Tore EngevikAibel
Ivar Singstad
Ivar SingstadInnovasjon Norge
Lars-Henrik Paarup Michelsen
Lars-Henrik Paarup MichelsenNorsk Klimastiftelse
Kirsten Øystese
Kirsten ØysteseBKK
Gudmund Per Olsen
Gudmund Per OlsenStatoil