Finans

– Bergen er et finanssentrum med sterke miljøer innenfor flere sektorer.

Anders Skjævestad, finans
LEDER RESSURSGRUPPE FINANS
Finansnæringen står sterkt i Bergen og teller cirka 6000 ansatte. Bank- og forsikringsvirksomheten utgjør tyngdepunktet med halvparten av de ansatte, men bredden er stor og næringen utgjør en komplett finansklynge i regionen sammen med sterke utdanningsinstitusjoner. Bergensregionen har en posisjon som Norges klart nest største på finansområdet.

Ressursgruppe Finans samler aktører fra hele finansmiljøet. Her inngår banker, skade- sjø- og livsforsikringsselskaper, meglerforetak, fondsmiljøer og undervisnings- og forskningsmiljøer.

I 2014 har gruppen blant annet jobbet med ny bankregulering og konsekvenser den kan ha for næringslivet på Vestlandet. Særnorske krav til egenkapital gir obligasjonsmarkedet og filialer av utenlandske banker et konkurransefortrinn. Dette kan øke verdiskapingstapet for næringslivet ved nedgangskonjunkturer.

Ressursgruppe Finans har også jobbet videre med å gi innspill til investeringsmandatet til Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Gruppen mener finansmiljøet i Norge bør ha som ambisjon å bli verdensledende på kapitalforvaltning. Målet må være å bygge flere konkurransedyktige og sterke miljøer for dette, og Bergen og andre storbyer har høy kompetanse. Gruppen har gitt innspill til finansdepartementet om å vurdere at SPUs investeringsmandat utvides til nye aktivaklasser og at man utreder mulighetene for å bygge opp og styrke flere sterke konkurransedyktige finansmiljøer.

Disse sakene har også vært diskutert i gruppen: Oppbremsing i oljenæringen og eventuelle ringvirkninger for finansnæringen, implementering av ny pensjonsordning og konsekvenser for bransjen, kraftig økning i reguleringer både internasjonalt og i Norge, investeringsstrategier rundt karboninvesteringer og eierskapsrapporten til Menon.

I 2014 har det vært avholdt politiske møter med finansminister Siv Jensen, statssekretær Paal Bjørnestad i finansdepartementet, sentralbanksjef Øystein Olsen, Aps finansgruppe på Stortinget v/ Jonas Gahr-Støre og Høyres bystyregruppe v/ Geir Kaland. I tillegg har det vært et samarbeid med Finans Norge og Investinor.

Gruppemedlemmer:

Anders Skjevestad
Anders SkjevestadDNB Livsforsikring ASA
Aksel Mjøs
Aksel MjøsNHH
Erik Bøckmann
Erik BøckmannBergen Energi AS
Erik M. Throndsen
Erik M. ThrondsenSparebank 1 SR-Bank
Benedicte Schilbred Fasmer
Benedicte Schilbred FasmerArgentum
Jan Erik Kjerpeseth
Jan Erik KjerpesethSparebanken Vest
Magny Øvrebø
Magny ØvrebøNordea Liv
Ole Lund
Ole LundDNB
Hogne Inge Tyssøy
Hogne Inge TyssøyHolberg Fondene
Per Gustav Blom
Per Gustav BlomNorwegian Hull Club
Trond Tepstad
Trond TepstadTryg