Byutvikling

– Prosjektstyring av plansaker er et godt utgangspunkt for en bedre prosess.

Christine Kahrs, Kahrs Eiendom
LEDER RESSURSGRUPPE BYUTVIKLING
Mål:

Prognosene for Bergensregionen forteller om en forventet vekst på 130.000 innbyggere frem mot 2030 og ytterligere 120.000 frem mot 2050. Ressursgruppens overordnede mål er å sikre en by- og regionalutvikling som på best mulig måte tilrettelegger for den bolig- og næringsutvikling som forventet folkevekst krever. De viktigste punktene er:

  • Raskere plan og byggesaksbehandling
  • Tilrettelegge for vekst med tilgang til næringsareal og boligareal (ikke bare i sentrum)
  • Byutvikling – Raskest mulig utbygging av Bybanen
  • Frigivning av båndlagte områder i sentrum
  • Utarbeide incentiv- og snublestenskartlegging for fortetting i det sentrale Bergen

RG Byutvikling har i flere år jobbet for å øke kvaliteten og tempo på planbehandlingen i Bergen kommune. I 2012 fikk ressursgruppen, sammen med en rekke bedrifter kartlagt planprosesser i kommunene i bergensregionen. Resultatene fikk stor oppmerksomhet like over nyttår i 2013. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført høsten 2014. Denne gangen også med sammenligning med Oslo- og Stavangerregionen. Rapporten ble presentert 17. mars 2015.

De siste årene har dialog med Bergen kommune gitt konkrete resultater. Våren 2014 startet kurset «Ansvarlig søker» opp. Et kurs utviklet av representanter fra RG Byutvikling i Bergen Næringsråd, i tett samarbeid med Høgskolen i Bergen (HiB) og Bergen kommune. Kurset inngår i HiBs kursportefølje og gir 10 studiepoeng. Målet med kurset er både å styrke samarbeidet mellom kommunens plan- og byggesaksavdelinger, samt å sikre bedre kvalitet på søknadene. Kurset ble en åpenbar suksess, var fulltegnet og ble gjennomført med medlemmer fra RG Byutvikling både som forelesere og som deltakere.

RG Byutvikling har i 2014 sendt to høringsuttalelser til endringer av plan- og bygningsloven, med en rekke konkrete forslag. Det er også sendt innspill til BRBs strategiske næringsplan.

RG Byutvikling har diskutert viktige prosjekter innen by- og regionalutvikling som lokalisering av havn, Bybanen, godsterminalen på Nygårdstangen og Mindemyren. RG Byutvikling bidrar med råd og innspill til arbeidet knyttet til Bergenskonferansen, som nettopp jobber med dette. Innspillene tas fortløpende med videre i arbeidet inn mot neste års konferanse. Her fungerer RG Byutvikling som et rådgivende organ.

Gruppen har hatt møter med kommunaldirektør for byutvikling, Ann Iren Fagerbakke, daværende byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen og byutviklingsbyråd Henning Warloe.

Gruppemedlemmer:

Christine Kahrs
Christine KahrsPaal Kahrs Eiendom
Roy-Eddy Lie
Roy-Eddy LieLiegruppen
Tore Johan Smidt
Tore Johan SmidtSmidt & Ingebrigsten
Marie Therese Haukeland
Marie Therese HaukelandHeldal Eiendom
Hans Martin Moxnes
Hans Martin MoxnesEBA Vestenfjelske
Tor Instanes
Tor InstanesGC Rieber Eiendom
Anne Gine Hestetun
Anne Gine HestetunOBOS StorBergen
Asbjørn Algrøy
Asbjørn AlgrøyMarin Eiendomsutvikling
Tore Odfjell
Tore OdfjellOdfjell Eiendom
Terje Gilje
Terje GiljeBOB
Nancy Jensen
Nancy JensenOpus
Kjersti Nerseth
Kjersti NersethKNARK Arkitektkontor
Krister Hoaas
Krister HoaasAdministrasjonskontakt