Ressursgrupper – 170 eksperter

170 eksperter
Bergen Næringsråd har 170 eksperter til rådighet fra 14 ulike bransjer og fagfelt. Dette er nøkkelpersoner som sitter sentralt plassert i sine bedrifter, og som bidrar til å stake ut de overordnede prioriteringene og viktigste sakene for sine respektive næringer og fagfelt.

Ressursgruppene er en uvurderlig ressurs for Bergen Næringsråd. Gruppene iverksetter egne aktiviteter, og deres innspill er et grunnlag for vår prioritering av saker og tiltak.

Innspillene er helt avgjørende når Bergen Næringsråd skal fremme næringslivets interesser på best mulig måte overfor politikere, forretningspartnere og media.

Ressursgruppene har fire til seks årlige møter.