Regnskap og innstillinger

Last ned/åpne PDF av Styrets beretning, regnskap og innstillinger 2014

Se de tidligere vedtekter for Understøttelseskassen datert 13. april 1999 her.

 

Tidligere versjoner av årsrapporten (websider):