Prisvinnere

VÅRE PRISUTDELINGER

Bergen Næringsråd deler ut en del faste priser i løpet av året, alene eller sammen med partnere. I 2014 hadde vi gleden av å dele ut tre priser og foreta en hipsing.

SPIR-prisen er en klimateknologi- og fornybarpris som ble delt ut for første gang under Fornybarkonferansen 2013. Prisen er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, PwC, DNB og Norsk Klimastiftelse. Målet med prisen er å synliggjøre små og store kommersielle konsepter, oppfinnelser, produkter og tjenester som – hver på sin måte – vil kunne ha en positiv effekt på klimaet.

Vinnerprosjektet som mottok SPIR-prisen under Fornybarkonferansen 2014 heter Urban Water Shuttle og er en utslippsfri «bybane» til sjøs.

Urban Water Shuttle er utviklet av næringsklyngen Maritime CleanTech West. Urban Water Shuttle er et hurtiggående maritimt fartøy som utnytter kjent og utprøvd nullutslippsteknologi med de siste hybridteknologier med blant annet kombinasjon av batteri og brenselcelle. Fartøyet skal inngå i et helhetlig kollektivt transportsystem i byer lokalisert nær sjø.

Gode kandidater

SPIR som første gang ble delt ut i 2013. For å vinne SPIR må man ha et produkt, en tjeneste eller prosjekt – stort eller smått – som vil ha en positiv effekt på klimaet, og som i tillegg har et forretningsmessig potensiale.

Det kom inn mange gode kandidater til årets SPIR-pris. Samtlige kandidater har blitt presentert på nettmagasinet Energi og Klima og på nettsidene til Bergen Næringsråd. Juryen brukte flere møter på å velge ut de tre finalistene – som alle er svært gode kandidater.

Juryens begrunnelse:

Juryen har hatt møter helt inn i Fornybarkonferansen, og hovedkriteriene finalistene har blitt vurdert opp mot er 1) klimahensyn og 2) forretningspotensiale. Vinneren skårer høyt på begge to ifølge juryen.

– Produktet vil fortrenge fossil energi fra nøkkelsektorene i kampen for utslippsreduksjoner, og er like relevant utenfor landets grenser som i Norge. At det også vil bidra til å fortrenge lokale miljøproblemer – som luftforurensing – mener juryen styrker potensialet for nå ut i verden, heter det i begrunnelsen.

Juryen viser også til at teknologien som er tenkt brukt langt på vei er kjent. Dessuten vurderes det faglige miljøet som står bak som veldig kompetent – et miljø som også kan vise til resultater fra tidligere når det gjelder å lage forretning av nye, grønne ideer.

– Klimatrusselens karakter krever ikke bare små justeringer, men også helt nye løsninger. Det har årets vinner tatt konsekvensene av, mener juryen.

Juryen besto av:

Torbjørn Torsvik, direktør for marked og forretningsutvikling i PwC
Inge Husefest, adm. direktør i BKK Energitjenester
Aina Berg, adm. direktør i UNI Research
Frøystein Gjesdal, rektor NHH
Erik Lossius, banksjef DNB
Lars-Henrik Paarup Michelsen, nestleder i Norsk Klimastiftelse
Atle Kvamme, næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd

Hordalands internasjonaliseringspris – Villsauen – ble i 2014 delt ut for 12. gang, og vinneren av prisen var StormGEO AS. Prisen er et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen Næringsråd.

Initiativtagerne ønsker med prisen å bidra til å synliggjøre, styrke og øke interessen for internasjonalt arbeid i regionen.

Villsauen tildeles en virksomhet i Hordaland som gjennom aktivt, profesjonelt og målrettet arbeid har etablert seg internasjonalt og/eller bidratt til å promotere næringslivet i Hordaland internasjonalt.

Villsauen er valgt som symbol for denne internasjonale prisen fordi den er sterk, utholdende og nøysom. Juryen vektlegger at bedrifter som mottar prisen skal ha iboende mange av de samme egenskapene som villsauen. Prisen består av en villsau skåret i tre av Arne Mørkve.

Årets jury har bestått av:

 • Dag A. Aldal, ClampOn og fjorårets vinner av Villsauen
 • Rita Brokstad, Innovasjon Norge
 • Tor Aase Johannessen, Norges Handelshøyskole
 • Mette Nora Sætre, Hordaland fylkeskommune
 • Marit Warncke, Bergen Næringsråd

Tidligere prisvinnere er:

 • 2013: ClampOn AS
 • 2012: Solberg Scandinavian AS
 • 2011: Fjord Tours
 • 2010: Janus
 • 2009: Aanderaa Instruments
 • 2008: Wema Systems
 • 2007: TTS Marine
 • 2006: Lerøy Seafood Group ASA
 • 2005: Peak Broadcast Systems – Vizrt
 • 2004: Framo Engineering
 • 2003: Mecmar

Årets vinner oppfyller på en utmerket måte de kravene til Villsauen som juryen vurderer kandidatene ut fra:

 • Virksomheten må ha etablert seg på utenlandske markeder, enten gjennom eksport, import eller ved etablering av produksjon og salg
 • Etableringen på utenlandske markeder må være av mer permanent art
 • Virksomheten må kunne vise til positiv utvikling mht. mengde og lønnsomhet ved eksport
 • Eksporten skal være reell og ikke en «utflytting» med eksport tilbake til Norge
 • Det legges vekt på hvor stor andel av omsetning som skriver seg fra internasjonale markeder
 • Det legges vekt på områder der virksomhetens produkter og/eller virksomhetens internasjonalisering er innovativ

Juryens begrunnelse:

«Årets Villsau ble etablert i 1997 som et resultat av og en spinn-off fra en større virksomhet i Bergen. Den nye bedriften tok umiddelbart en tydelig posisjon som utfordrer til de veletablerte og tradisjonelle leverandørene.

Bedriften ekspanderte raskt og utviklet seg i tett samspill med fagmiljøer ved Universitetet i Bergen. Allerede i første driftsår ble det etablert tjenester for nye markeder innen offshore og fornybar industri.

Etter flere år med organisk vekst, utviklet selskapet i 2008 en strategisk plan for internasjonalisering. Gjennom investeringer og oppkjøp har bedriften ekspandert globalt og er i dag etablert med 22 kontorer i 14 land. Bedriften har også en svært internasjonal arbeidsstyrke med 25 nasjonaliteter blant de 340 ansatte.

Bedriften har hatt en stor vekst og er nå verdensledende på sitt felt som leverandør til offshore og maritim industri. Grunnlaget for deres leveranser er høy kompetanse og satsing på forskning og innovasjon, og bedriften har videreført et tett samspill med forskningsmiljø både internasjonalt og i Bergen.

Vinneren av Villsauen 2014 er StormGeo AS.»

Bergen Næringsråd deler en gang i året ut Sunnivaprisen til en kvinnelig leder på vei oppover, i samarbeid med Grieg Gruppen. Prisen kalles Sunnivaprisen etter Bergens skytshelgen St. Sunniva. Det var i 2014 femtende gang Bergen Næringsråd delte ut Sunnivaprisen.

Vinner av Sunnivaprisen 2014 var plattformsjef på Skarv-skipet Tove Ormevik.

Ormevik ble ansatt i BP i 2010. Hun fikk ansvar for driftsorganisasjonens oppfølging av konstruksjon og sammenstilling av produksjonsskipet Skarv – FPSO enheten – som hun i dag er leder for. Hun utmerket seg med sin tydelige og inkluderende lederstil og en naturlig autoritet som stillingen krever.

Ormevik er utdannet fra NTNU og BI og har erfaring innen operativ, administrativ og strategisk ledelse i flere internasjonale bedrifter. Hun er også styreleder i NCE Subsea.

Juryen begrunner valget av årets vinner slik:

”Vinner av årets Sunnivapris har utdannelse innen teknologi og økonomi fra NTNU og BI. Hun har mangfoldig arbeidserfaring fra olje- og gassnæringen og har jobbet med alt fra drilling, til logistikk og subsea-operasjoner. Hun har erfaring med operativ, administrativ og strategisk ledelse i flere internasjonale bedrifter. Hun har også flere styreverv.

Årets prisvinner mener at menneskene er den viktigste ressursen i en organisasjon og at hun som leder aldri kan bli bedre enn summen av sine medarbeideres kunnskap. Hun lytter til sine kolleger, baserer sine avgjørelser på kunnskap og tar tøffe beslutninger når det er nødvendig. Hun er reflektert og prosessorientert med sterkt fokus på oppnåelse av resultater. Hun har faglig styrke, god innsikt i bransjen og autoritet som leder.

Vinneren har et sterkt samfunnsengasjement og er spesielt opptatt av å bidra til kompetansebygging og utvikling av næringsklynger. Familien kommer likevel i første rekke, og hun fremhever betydningen av å være sammen med sine to tenåringer.

Juryen for Sunniva prisen mener at årets prisvinner fremstår som en reflektert og modig leder som har et stort potensial for videre vekst i sin karriere.”

Tidligere prisvinnere:

 • Kathleen Mathisen (2013)
 • Veslemøy Tvedt Fredriksen (2012)
 • Linn Cecilie Moholt (2011)
 • Siv Juvik Tveitnes (2010)
 • Jeanette Heggland Søvik (2009)
 • Yvonne Torgersen (2008)
 • Lise Reinertsen (2007)
 • Sølvi Rolland (2006)
 • Benedicte Schilbred Fasmer (2005)
 • Vibeke Eriksen (2004)
 • Janne Vangen Solheim (2003)
 • Helga Raa (2002)
 • Marit Warncke (2001)
 • Irene Kyte (2000)

Juryen for Sunniva-prisen er oppnevnt av Bergen Næringsråd og består av følgende personer: Elna Katrine Grieg (Grieg Gruppen), Jan Erik Kjerpeseth (Sparebanken Vest og styreleder i Bergen Næringsråd), Kathleen Mathisen (DOF Subsea) og Solveig Holm (Bergen Næringsråd).

Hipsingen er en tradisjonell markering hvor personer eller bedrifter som har gjort noe spesielt for regionen eller for Bergen Næringsråd blir fremhevet. For alle ikke innfødte bergensere – å hipse betyr å løfte opp – og er i denne sammenheng noen Bergen Næringsråd ønsker å gi en ekstra anerkjennelse.

Under Årsmiddagen ble alle krefter som fikk Sykkel-VM til Bergen i 2017 hipset. Ordfører Trude Drevland og idrettsbyråd Helge Stormoen mottok hyllesten på vegne av alle gode krefter bak arbeidet. Her er adm.dir. Marit Warnckes hipse-tale:

«På denne kvelden har vi i Bergen Næringsråd også i år funnet noen vi vil hipse. Det sies at høgere enn 17. maikomiteen er det ikkje mulig å hipses i Bergen.  Skal ikke diskutere det, men langt unna er no ikke dette.

De vi vil hipse i år har kommet i mål på første etappeseier med stor bravur. De fortjener å løftes frem å motta vår alles applaus for det, men ikke minst de fortjener våre heiarop og vår alles dugnadsinnsats som bakkemannskap, slik at de kan komme helt i mål.

Siste par årene har vi vært vitne til at resten av landet med økende volum har kranglet og slåss om et mulig vinter-OL i hovedstaden. Samtidig har vi her i vest, putlet på i vanlig smålåten beskjedenhet.

Vi vendte blikket ut og pleiet våre nasjonale og internasjonale forbindelser, slik vi alltid har gjort i vår vestlandske historie.

I samkjørt ånd – også det i god tradisjon – om noen skulle tro noe annet, – tråkket vi til i fellesskap og sikret Bergensregionen et mesterskap som langt overgår vinter-OL både i internasjonal oppmerksomhet og seertall på TV.

Det er mange som har bidratt til å sikre at hele verden skal få oppleve og se vår vakre region i 2017, enten ringside eller på tv. Noen av dem er her ikke i kveld.

Vi vet likevel at vi ikke er helt ute å sykle når vi ber følgende to komme opp som representanter for sykkel-VM i Bergen i september 2017:

Ordfører Trude Drevland – som vår fremste ambassadør og vertinne. Dette har du jobbet knallhardt for å få på plass. Og vår idrettsbyråd Helge Stormoen, som nå har fått stafettpinnen, og skal sørge for å få hele rittet samlet frem til mål og seiersfest.»