Leder

Dette vil vi med Bergensregionen

Bergen Næringsråd har klare meninger om hva vi vil med Bergensregionen, og det har vi jobbet hardt for i 2014. I året som kommer vil vi med samme energi og entusiasme jobbe for å løfte og inspirere næringsliv, politikk/forvaltning og utdanning/forskning til å skape en bedre by.

I 2015 er det kommune- og fylkestingsvalg. Vi mener våre politikere bør ha disse seks sakene øverst på agendaen fremover:

1. Sats på storbyregionen

Nå må Bergen våkne. Mens nabokommunene diskuterer ulike konstellasjoner i kommunereformen er Bergen tilsynelatende musestille i frykt for å tråkke sine naboer på tærne. Dette er ingen tjent med. Ta initiativ til samtaler og forhandlinger med sikte på sammenslåing. Vi skal møte fremtidens folkevekst og få på plass et godt og tjenlig transport- og kollektivsystem. Her er dagens kommunegrenser et hinder. Bergen er for liten og fylket for stort.

2. Bli en samlende kraft for Vestlandet.

Når Vestlandet samles om felles mål, vil vi kunne konkurrere med og avlaste det sentrale Østlandet, noe både Oslo og resten av landet ønsker. Bergen bør sitte i førersetet for felles kamp for å få på plass veier og baner som binder Vestlandet sammen. Vær visjonær nok til å ta høyde for en fremtidig jernbane mellom Stavanger og Bergen. Slik kan vi skape Norges mest spennende bo- og arbeidsregion. Én million mennesker – én time – ett arbeidsmarked.

3. Skap fremkommelighet.

Press på for at Bergen kan få en komplett ringveiløsning, slik at trafikken kan ledes utenom sentrum og bort fra Danmarks plass. Det frigjør for kollektivløsninger på nåværende innfartsårer. Rydd opp i Bybane-rotet. For bergenserne er det viktigste at vi får en kontinuerlig utbygging til alle bydeler med et kollektivtilbud som tar en langt større andel av de reisende enn i dag. Krangelen og forsinkelsene vi har sett siste året har vært forstemmende. Å innføre køprising, parallelt med økte kollektivpriser, uten et kraftig forsterket kollektivtilbud, er ikke akseptabelt.

4. Tilrettelegg for bærekraftig urban vekst.

Bygg tettere og høyere der det er fornuftig. Bergen kan ikke bli en smultring hvor alt bygges utenfor sentrale strøk mens sentrum sakte dør. Da må det lempes på krav og utvises mer smidighet fra plan- og byggesaksavdelingen. Ta grep om den bergenske seindrektige behandlingen av plansaker. All verdens utviklingsselskaper hjelper lite om næringslivet fortsatt skal møte firkantet regeltolkning og stivbent byråkrati.

5. Sats på kunnskap.

Skolene og utdanningsinstitusjonene må kobles sterkere opp til det regionale næringsliv, slik at kunnskapen om næringslivet blant fremtidens kandidater blir bedre. Ta grep om frafallet i videregående skole. Det er også et kommunalt ansvar, fordi frafallet starter lenge før elevene forlater ungdomsskolen. Innfør lærlingeklausul, med krav om tilstedeværende lærlinger i alle anbud, slik at de bedriftene som ikke tar samfunnsansvar, heller ikke får offentlige oppdrag.

Legg til rette for og bidra til å få på plass sterke klynger. MediaCity Bergen er på trappene, det samme er energiklyngen ScienceCity Bergen. Bergen er verdens mest spennende marine by. Skal vi videreutvikle oss og stå sterkt i konkurransen fremover, må vi også få samlokalisert de marine forskningsmiljøene, med havforskningen med på laget.

6. Skap en internasjonal by.

Vi er i en global konkurranse om de beste hodene og fremtidens jobbskapere. Ta vertskapsrollen på alvor. Sørg for at de som kommer til Bergen føler seg velkommen, ønsker å bosette seg her og skrive sine barn inn i skolen. En kan i det minste sørge for at det er mulig å lese informasjonen på Bergen kommunes nettsider på engelsk.
Vi ser frem til et spennende år!