Internasjonalt 2014

Vestlandet har stor internasjonal virksomhet og store deler av næringslivet i regionen opererer globalt. Internasjonal kompetanse og nettverk er av stor betydning for våre medlemmer, og Bergen Næringsråd legger derfor til rette for tiltak og aktivitet som støtter opp under næringslivets internasjonale satsinger.

Rekruttering av kompetent arbeidskraft er en utfordring for næringslivet i regionen, og mange bedrifter ser utover landets grenser for å rekruttere nye medarbeidere. Bergen Næringsråd jobber for å få på plass gode strukturer for å ta imot de globale talentene og bistår gjennom INN Bergen med tiltak for at de skal trives i regionen.

Bergen Næringsråd mottar jevnlig henvendelser fra utenlandske delegasjoner som ønsker å få mer kunnskap om og kontakt med næringslivet i regionen. For økt kjennskap til vår region som aktuell næringsarena er det viktig å ivareta vertskapsapparatet som håndterer utenlandske besøk.
Det er etablert en vertskapsfunksjon som skal ta imot henvendelser og koordinere delegasjonsbesøk slik at vi kan være mer effektive og profesjonelle ved mottak av utenlandske delegasjoner.

Asia-aksen er et prioritert prosjekt i Bergen Næringsråd. Prosjektet har som mål å gi næringslivet i regionen gode forretningsmuligheter i dette viktige området, med spesielt fokus på Kina og India.

Bergen Næringsråd legger til rette for økt kunnskap og nettverksbygging gjennom medlemsmøter med fokus på geografiske områder og relevante tema samt kurs i kinesisk språk og kultur.

I 2014 ble to viktige næringspolitiske saker landet, vedtatt etablering av SUA, samt nye lokaliteter for internasjonal skole i Bergen. I tillegg ble det gjennomført et International Business seminar i samarbeid med Festspillene i Bergen, hvor ambassadører fra en rekke land traff toppledere fra næringsliv og akademia for nettverksbygging og økt kunnskap om norske internasjonale selskap.