INN Bergen

Gjennom vårt servicesenter INN Bergen tilbyr Bergen Næringsråd tjenester til bedrifter i bergensregionen som rekrutterer utenlandsk arbeidskraft. Vi tilbyr bistand til praktiske oppgaver ved flytting til regionen, innføring i det norske samfunn og sosiale møteplasser. Hensikten er å gjøre overgangen til et liv i Norge så enkelt som mulig for arbeidstakeren og samtidig bidra til at den nyansatte er operativ så raskt som mulig for bedriften.

  • INN Bergen tilbyr bistand til å finne bolig og i immigrasjonsprosessen, med områdeorientering m.m.
  • INN Bergen tilbyr månedlige møter med faglige tema og sosiale aktiviteter – INN club
  • INN Bergen tilbyr nyhetsbrev og informasjonsmøter
  • INN Bergen tilbyr nettverk for ektefeller

INN Bergen er del av det nasjonale nettverket International Network of Norway. INN har kontorer i åtte byer og har et overordnet mål om å sikre at de ulike regionene i Norge fremstår som attraktive for utenlandsk ekspertise. Det har vært et godt samarbeid mellom INN-kontorene i Norge for ytterligere å samordne tilbudene og fremstå mer enhetlig.

Med utfordrende tider for våre medlemmer i 2014 har vi sett at det har blitt færre INN-oppdrag, og det har vært mindre rekruttering av nye INN-medlemmer blant våre medlemsbedrifter. For å videreutvikle INN Club har vi derfor fra 2015 åpnet opp de månedlige treffene for ansatte også i bedrifter som ikke har INN-medlemskap. Vi ser allerede at INN Club har økt oppslutning som følge av den utvidelsen.