Bergen Næringsråd

Bergen Næringsråd er en privat næringsorganisasjon som driver sin virksomhet i og fra Bergen.

Vi er den største næringsorganisasjonen i regionen med 1500 medlemsbedrifter og over 3000 medlemmer. Disse representerer mer enn 100.000 arbeidstakere.

Organisasjonens oppgaver er todelt: Vi skal fremme regionens næringslivsinteresser og utøve handelskammervirksomhet som en del av et verdensomspennende handelskammersystem.

Bergen Næringsråd er partipolitisk nøytral.

Bergen Næringsråd skal fremme våre medlemmers behov. Vi skal sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig arbeid, og stå på for å oppnå gjennomslag for våre saker. Dette er våre viktigste oppgaver:

Næringspolitikk
Bergen Næringsråd setter dagsorden i næringspolitiske saker som er viktig for vårt næringsliv.

Synliggjøring
Bergen Næringsråd synliggjør regionens næringsliv og kompetanseklynger gjennom utspill i media og gjennom våre egne kanaler.

Møtearena
Bergen Næringsråd har regionens største møtearena for næringslivet i kontakt med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning. Her settes høyaktuelle tema på dagsorden og til debatt.

Nettverk
Bergen Næringsråd er et unikt nettverk mellom ulike næringsaktører og mellom næringslivet og omverdenen.

Handelskammer
Bergen Næringsråd utfører handelskammertjenester og er en del av International Chamber of Commerce.

VISJON:

Vi skal løfte og inspirere!

MISJON:

Vi skal fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.

VERDIER:

  • Handlekraftig
  • Troverdig
  • Modig