Årsrapport 2014

Bergen Næringsråd er en privat næringsorganisasjon som driver sin virksomhet i og fra Bergen.

Vi er den største næringsorganisasjonen i regionen med 1500 medlemsbedrifter og over 3000 medlemmer. Disse representerer mer enn 100.000 arbeidstakere. Organisasjonens oppgaver er todelt: Vi skal fremme regionens næringslivsinteresser og utøve handelskammervirksomhet som en del av et verdensomspennende handelskammersystem. Bergen Næringsråd er partipolitisk nøytral.

Styret i Bergen Næringsråd 2015

– Vi setter agenda for næringspolitikken på Vestlandet og er nettverksbygger mot Storting, fylkeskommune og kommuner.